!2 String guitar with electronic pickup
NL
UK
+1 Demo: Async load
Electronicpickups on youtube clip1
Electronicpickups on youtube clip2
Ga naar feedbackguitar.com
ElectronicPickups.com
Op deze pagina zijn er links te vinden naar ons
youtube kanaal. Hier kunt u de elektronische
opname elementen bekijken en beluisteren.
Wij wensen u veel kijk en luister genot.
JLW Electonics.com
.
Bandura met electronic pickup onder de bas snaren